Kanser Hastalarında Görüntüleme

4 Mayıs 2018

Radyolojik görüntüleme yöntemleri birçok hastalığın teşhisinde ve tedavi sonrası takibinde kullanılmaktadır. Onkoloji hastaları ( kanserli hastalar) hastalıkları boyunca birçok radyolojik tetkike maruz kalırlar. Ultrason bütün hastalıkların teşhisi öncesi kullanılan temel görüntüleme yöntemidir. Ultrason radyasyon içermediğinden ve kolay ulaşılabilir olduğundan ilk görüntüleme olarak kullanılır. Ancak bütün hastalıklar ultrason ile görülemeyebilir. Ultrasondan sonra yerine göre bilgisayarlı tomografi (BT), yerine göre emar (MR) tetkikleri yapılır. BT ile kanserli hastalarda tümörün diğer bölgelere sıçrayıp sıçramadığını görmek için tüm vücut taranır. BT kemik yapıları da çok iyi gösterdiğinden dolayı kemiğe metastaz olup olmadığını gösteren en iyi radyolojik görüntüleme yöntemidir. MR ise kanserli hastalarda lokal (komşu yapılar) yayılımı en iyi gösterir. Evrelemede MR ve BT kullanılır. Tedavi sonrası takiplerde BT çok önemlidir. Tümörün tekrar ortay çıkıp çıkmadığı, tedavi sürecinin nasıl gittiği hakkında önemli bilgiler verir. Yine bazı durumlarda MR kullanılır. Özetle, radyolojik görüntüleme yöntemleri kanser hastalarının tanı ve tedavisinde sıklıkla kullanılır. Radyoloji uzmanlarının tetkikleri değerlendirmesi sonucu tedavi ve takip süreçleri şekillenir. Hastaları değerlendirirken hasta bir bütün olarak ele alınmalı, görüntülemeyle beraber hasta ya da hasta yakınından, hast

Gönederilen Kategori Radyoloji
20 Nisan 2018

Radyolojide kullanılan kontrastlı tetkikler (ilaçlı filmler) büyük oranda böbrekler ile atılırlar. Bu yüzden ilaçlı film çekilen hastaların bol miktarda su içerek o ilacı vücuttan çabuk bir şekilde atmaları istenir. Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda bu ilaçlar güvenle kullanılmaktadır. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve emar (MRG) incelemelerinde kullanılan kontrast maddeler birbirinden farklıdır. BT’de kullanılan ilaçlar MRG’ de kullanılan ilaçlara göre daha fazla alerji riski oluştursa da yine de alerji oluşturma riski düşüktür. Özellikle son dönemlerde yapılan araştırmalarda MRG’ de kullanılan ilaçların nefrojenik fibrozis hastalığına yol açtığı bilinmektedir. Nefrojenik fibrozis bütün organları etkileyen bir hastalıktır. Bu yüzden özellikle 65 yaş üstü hastalarda ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kontrast madde kullanımına dikkat edilmelidir. Radyoloji doktorundan onay alınmadan riskli hastalara ilaçlı film çekilmemesi gerekir. ”Peki neden ilaçlı film çekiyoruz?” diyebilirsiniz. İlaçlı film birçok hastalığın teşhisi için radyolojide olmazsa olmazlardandır. Yani ilaçlı çekilmesi gereken film ilaçsız çekilirse o film boşuna çekilmiş demektir. Kısaca hastalığa göre filmler ilaçlı ya da ilaçsız çekilebilir. Hamilelik döneminde zorunlu kalınmadıkça kontrast madde kullanılması önerilmez. Ancak gerekli durumlarda tomgrafi ve röntgende kullanılan kontrast maddel

Gönederilen Kategori Radyoloji
30 Mart 2018

Çocuklarda anne karnından itibaren tespit edilebilen böbreklerdeki genişleme pelvikaliksiyel dilatasyon olarak adlandırılır. 1 cm ‘ ye kadar olan genişlemeler genelde ultrason ile takip edilir. Ultrason bu açıdan büyük önem arz eder. Takipte genişlemenin devam edip etmediği ya da genişlemede herhangi bir artma ya da azalma olup olmadığına bakılır. Ultrason bakan hekimler arasında bazen 1-2 mm’lik ölçüm farklılıkları olabilmektedir. Bu yüzden takibin aynı hekim tarafından yapılması daha uygun olacaktır. Kafa karışıklığını ortadan kaldırır. Üreteropelvik bileşkede darlık yani böbrek ile idrar kanalı arasında darlık olduğunda böbreklerde genişleme oluşur. Biz radyologlar ( radyoloji doktorları) üriner ultrason ile böbrekler ve mesaneyi inceleyip darlık sonucu olan genişleme hakkında hastalara detaylı bilgi veriyoruz. Detaylı yapılan incelemede böbrek boyutları, parankim kalınlıkları, genişlemenin derecesi ve genişleyen renal pelvisin çapı verilir.

Gönederilen Kategori Radyoloji
19 Mart 2018

Meme kanseri sıklığı ülkemizde giderek artmakta olup, özellikle genç kadınlarda da görülmeye başlanmıştır. Mamografi meme kanseri teşhisinde tarama ve tanısal amaçlı kullanılmaktadır. 40 yaş üstü her kadına yılda 1 kez mamografi önerilmektedir. Amaç hastalığı erken teşhis edip, tedavi edilebilir evrede hastalığı yakalamaktır. Mamografi hakkında bazı yanlış bilinen bilgiler kadınların ülkemizde mamografi çekimini azaltmaktadır. Örneğin mamografinin kendisinin meme kanserine yol açtığı yanlış bir bilgidir. Mamografi radyasyon içeren bir tetkiktir. Ancak içerdiği radyasyon bir kişinin yıllık dışardan alacağı kabul edilebilir radyasyon sınırlarının altındadır. Bu yüzden tarama amaçlı her yıl 40 yaş üstü kadınlara önerilmektedir.. Meme incelemesinde mamografi ile beraber meme ultrasonu da yer almaktadır. Özellikle 40 yaş altı kadınlara temel olarak ultrason ile bakılmaktadır. Ancak bazı özel durumlarda 40 yaşından önce de mamografi uygulanabilinir. Ultrason radyasyon içermeyen kolay uygulanabilen güvenli bir yöntemdir. Bazen sadece mamografi ile teşhis yapılamaz, bu yüzden ek olarak mutlaka ultrason incelemesi gerekir. Ayrıca meme emarı (mrg) da bazı özellik gerektiren durumlarda uygulanması gereken bir tetkiktir. Mamografi radyasyon içeriyor, o zaman neden radyasyon içermeyen ultrason ya da emar (mrg) ile kontrollerimizi yapmıyoruz gibi sorularla da sıkça karşılaşıyoruz. Mamografi

Gönederilen Kategori Radyoloji
4 16 Mart 2018

Ayrıntılı gebe ultrasonu nedir? Gebeliğin 18 ve 22. haftaları arasında yapılan detaylı ultrason ya da 2.düzey ultrason olarak da bilinen bebeğe ve anneye ait yapıların detaylı incelendiği görüntüleme yöntemi olup radyolojik olarak obstetrik ultrason olarak adlandırılır. Kimler tarafından yapılır? Bu konuda uzmanlaşmış radyolog ve perinatologlar tarafından yapılmaktadır. Neden detaylı olarak adlandırılır? En az 20 dakika süre ayrılması gereken bebeğe ait tüm yapıların ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiği için detaylı olarak adlandırılır. Sadece bebeğe ait yapılar mı değerlendirilir? Bebekle beraber anneye ait plesenta (bebeğin eşi), rahim ağzı kanal uzunluğu, gebelik kesesindeki sıvı miktarı, bebeğin beslenmesini sağlayan anneden gelen damar yapıları incelenir. Rutin kontroller için bakılan ultrasondan farkı nedir? Rutin kontrollerde ayrılan süreden daha fazla zaman ayrılır, bebeğin organları tek tek detaylı incelenir. İkinci bir bakış açısı imkanı sunar. Bebeğin hangi yapıları incelenir? Kafa kemikleri, beyin, yüz, boyun, akciğerler, kalp, mide, karaciğer, dalak, böbrekler, barsak, idrar torbası, damarlar, kollar, bacaklar, eller, ayaklar, parmaklar, omurga yapıları ayrıntılı incelenir. Ultrason her hastalığı gösterir mi? Herşeyi göstermeyebilir. Bu konudaki

Gönederilen Kategori Radyoloji