Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı Tomografi – BT

 

 

Çalıştığım hastane dışında ister şehir dışında ister şehir içinde herhangi bir yerde çekilmiş BT
tetkikleriniz ikinci bir bakış açısıyla tarafımdan yorumlanmaktadır. Özellikle karın bölgesindeki
(Karaciğer, mide, barsaklar, pankreas, böbrek, böbreküstü bezi,dalak, karın ön duvarı, rahim,
yumurtalıklar) ve diğer bölgelerdeki onkoloji (kanserli) hastalarının (meme kanseri, lenfoma,akciğer
kanseri) tedavi öncesi ve tedavi sonrası karşılaştırmalı incelemeleri detaylı bir şekilde yapılmaktadır.
Ayrıca damarlar için çekilmiş ekstremite bt anjio, beyin bt anjio gibi tetkiklerinizi de güvenle
danışabilirsiniz.