MRG – (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

MRG

Çalıştığım hastane dışında ister şehir dışında ister şehir içinde herhangi bir yerde çekilmiş MRG
tetkikleriniz ikinci bir bakış açısıyla tarafımdan yorumlanmaktadır. Özellikle karın bölgesindeki
onkoloji (kanserli) hastalarının tedavi öncesi ve tedavi sonrası karşılaştırmalı incelemeleri detaylı bir
şekilde yapılmaktadır.

Abdomen MRG: ( Karaciğer, pankreas, böbrek, böbreküstü bezi,dalak, karın ön duvarı hastalıkları için)
Pelvik MRG: ( Rahim , rahim ağzı, yumurtalık hastalıkları için)
Perianal MRG: ( Perianal fistül, perianal abse, plonidal sinus (kıl dönmesi) hastalıkları için)
Multiparametrik Prostat MRG: (Prostat kanseri teşhisi ve tedavi sonrası takip için)
Beyin MRG: (Beyin tümörleri, beynin diğer hastalıkları için)
Lomber, Torakal ve Servikal (Boyun) MRG: (Fıtık, kitle ya da enfeksiyona bağlı hastalıklar için)
Diz MRG: (Bağ kopmaları, menisküs yırtıkları için)
Ekstremite MRG: ( Dirsek, el- el bileği ,ayak-ayak bileği kitle ve diğer hastalıkları için)