Ultrasonografi

Ultrasonografi Hizmetleri

Kalça Ultrason: Kalça çıkığı açısından tarama yapılır.

Karın Ultrason: Karaciğer, dalak, böbrek, böbrek üstü bezi, mesane (idrar torbası), mide,
barsak, rahim, rahim ağzı, yumurtalıklar detaylı incelenir.

Meme Ultrason: Memede kitle, enfeksiyon ya da ağrı şikayetiniz varsa detaylı bir şekilde
ultrason bakılmaktadır.

Üriner Ultrason: Böbrekler , mesane incelemesi. Özellikle çocuk hastalarda böbrek
genişlemelerinde ve takibinde detaylı şekilde bakılır.

Skrotal Utrason: Testis yaralanmaları, enfeksiyonları, kitleleri için detaylı bakılmaktadır.

Pelvik Ultrason: Yumurtalık kistleri ve kitleleri, rahim kitleleri, prostat ve mesane
hastalıklarında detaylı bakılmaktadır.

Tiroid Ultrason: Guatr hastalarının nodül takibi ve diğer hastalıkları detaylı incelenir.

Boyun Ultrason: Boyundaki lenf bezi büyümesi durumlarında, tükrük bezi
değerlendirmelerinde ve kitle ya da enfeksiyon şüphesinde bakılır.

Kranial Ultrason:Yenidoğanlara beyin kanama riski bulunan bebeklere bakılır.

Yüzeyel Ultrason: İstenilen bölgede şişlik olan yerlere detaylı bir şekilde bakılır.